Bảo vệ luận án của NCS Nguyễn Thị Thanh Huyền


27-07-2021

Chúc mừng NCS Nguyễn Thị Thanh Huyền đã bảo vệ thành công Luận án TS - LA thứ 12 chuyên ngành GDMN.

Do Hà Nội đang thực hiện CT 16 về giãn cách xã hội nên HĐ phải họp online với 5 điểm cầu: ĐHSP Hà Nội, ĐH Thái Nguyên, ĐHSP Hà Nội 2, Học viện Quản lí, Viện KHGD Việt Nam. Buổi bảo vệ đã thu hút sự quan tâm, tham dự của đông đảo các nhà quản lí GD, các giáo viên và bạn bè, đồng nghiệp của NCS. Xin chúc mừngNCS Nguyễn Thị Thanh Huyền, chúc mừng hai thầy cô hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Như Mai và TS Đinh Văn Vang!

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ
Người đăng:Tuan Nguyen Manh
27-07-2021
Tokyo Olympics live stream