Trang chủ     Thông tin & Sự kiện     Hỏi đáp     Liên hệ     English
Thăm dò ý kiến
Bạn có ý kiến gì về website?
Gửi Điều Tra  Xem Kết Quả
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 VISTORS Đóng

371575


  
   Đóng
THÔNG BÁO SỐ 1
.


              BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
         TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
 
Số: ………/ĐHSPHN-KH
 

Hà Nội, ngày 30   tháng 8 năm 2012
 
THÔNG BÁO SỐ 1
HỘI THẢO KHOA HỌC: “MÔ HÌNH NHÂN CÁCH GIÁO VIÊN MẦM NON THỜI KÌ HỘI NHẤP QUỐC TẾ”
 
Kính gửi:
1. Tên hội thảo: “MÔ HÌNH NHÂN CÁCH GIÁO VIÊN MẦM NON
THỜI KÌ HỘI NHẬP QUỐC TẾ”
2. Mục đích
Trong sự phát triển khoa học công nghệ như vũ bão hiện nay, mỗi quốc gia đều phải đối mặt với nhiều thách thức về các vấn đề xã hội, trong đó có vấn đề giáo dục và đào tạo. Bởi vì, yếu tố con người luôn giữ vai trò then chốt, quyết định sự phát triển của xã hội, ở bất cứ giai đoạn lịch sử nào. Sự thay đổi của xã hội Việt Nam hiện nay đặt ra những yêu cầu mới đối với giáo dục và đào tạo, trong đó đổi mới trước hết phải được thực hiện từ bậc học mầm non – bậc học đầu tiên của nền giáo dục quốc dân.
Trước những đòi hỏi và sự mong đợi của xã hội, Hội thảo sẽ tạo cơ hội thu hút sự quan tâm, trao đổi giữa các nhà giáo dục, các nhà lãnh đạo thuộc nhiều ban ngành liên quan góp phần hoàn thiện xây dựng mô hình nhân cách giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của đất nước.
 3. Nội dung hội thảo
Hội thảo gồm 6 nội dung chính:
* Quan điểm về nhân cách và đặc trưng nhân cách GVMN
* Những yếu tố ảnh hưởng tới nhân cách GVMN trong giai đoạn hiện nay.
* Những bất cập trong đào tạo GVMN ở các trường sư phạm hiện nay.
* Vấn đề tổ chức, quản lí, sử dụng GVMN tại các cơ sở GDMN.
* Vấn đề phát triển nguồn nhân lực cho GD-ĐT nói chung và GDMN nói riêng đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay.
* Đề xuất mô hình nhân cách giáo viên mầm non trong thời kì hội nhập quốc tế: tiềm năng, khả năng, kĩ năng hoạt động nghề nghiệp; nếp sống thói quen và các phẩm chất nhân cách...
4. Thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức
Thời gian: Tháng 11 năm 2012
Địa điểm: Trường Đại học sư phạm Hà Nội - 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, HN
5. Thành phần tham gia hội thảo
+ Đại diện các vụ/ viện/ khoa giáo dục mầm non của các trường CĐ & ĐH
+ Các nhà nghiên cứu và giảng dạy chuyên ngành giáo dục mầm non
+ Các ban ngành liên quan tới giáo dục mầm non
+ Các cơ sở có sử dụng nguồn nhân lực giáo viên mầm non.
6. Kinh phí tham dự hội thảo
Kinh phí đi lại, ăn nghỉ, lưu trú tại Hà Nội do các cơ quan cử đi hoặc cá nhân tham gia Hội thảo tự túc.
7. Đăng kí tham gia hội thảo và gửi bài
Ban Tổ chức đề nghị tất cả các đơn vị, cá nhân đăng kí tham gia Hội thảo và gửi bài cho Ban tổ chức trước ngày  30 /10/2012 qua e –mail (theo mẫu đính kèm công văn này)
Đại biểu có nhu cầu đăng kí chỗ ở có thể tự liên hệ theo địa chỉ sau:
Khách sạn Cầu Giấy - 110, đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Mọi chi tiết cần biết thêm xin liên hệ tới:  PGS. TS. LÃ THỊ BẮC LÝ – Trưởng khoa Giáo dục Mầm non - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Địa chỉ:      136 đường Xuân Thuỷ - Cầu Giấy – Hà Nội
Điện thoại: 098 301 8781; e mail: k.gdmn@hnue.edu.vn; lyltb@hnue.edu.vn

Ban Tổ chức mong nhận được sự tham gia của các đại biểu và sẽ gửi giấy mời dự Hội thảo đến đại biểu trước khi tổ chức hội thảo

                                                                          Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận
 
- Các trường ĐH (khoa GDMN)  
- Các trường CĐSP
- Các Vụ, Viện, Sở
- P.KHCN Trường ĐHSPHN
- Lưu VT, VP Khoa GDMN
            HIỆU TRƯỞNG
 

 

 

         PGS.TS Nguyễn Văn Minh

 


 

PHIẾU ĐĂNG KÍ THAM GIA HỘI THẢO
“MÔ HÌNH NHÂN CÁCH GV MẦM NON THỜI KÌ HỘI NHẬP QUỐC TẾ”
 
Cơ quan/cá nhân đăng kí:
 
Chức vụ, học hàm, học vị:
 
Đơn vị công tác                 :
 
Địa chỉ liên hệ                   :
 
Điện thoại:
Di động:................................. Cơ quan:.....................................................
 
Email:                             
 
(Source: K.GDMN )
Tin khác:
  
  
  
  
  

Tin khác:
  
  

  
Khoa Giáo dục Mầm non - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email: