Trang chủ     Thông tin & Sự kiện     Hỏi đáp     Liên hệ     English
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 VISTORS Đóng

371586


  
   Đóng
TUYỂN DỤNG CÁN BỘ TẠO NGUỒN NĂM 2013
.


 
TUYỂN DỤNG CÁN BỘ TẠO NGUỒN NĂM 2013
Đơn vị: Tổ Giáo dục thể chất-Khoa Giáo dục mầm non-ĐHSPHN
Ngạch cán bộ nguồn: Giảng viên
Môn học: Dinh dưỡng và Bệnh trẻ em         Chỉ tiêu: 01
Tiêu chuẩn:
1.      Nguồn 1: Tốt nghiệp đại học khoa Sinh-Trường ĐHSP Hà Nội:
+Bằng đại học loại khá trở lên.
+Tuổi: < 25 tuổi, có bằng Cử nhân, đang học Cao học chuyên ngành sinh lí người và động vật.
              < 30 tuổi, có bằng Thạc sĩ chuyên ngành sinh lí người và động vật.
              < 40 tuổi, có bằng Tiến sĩ chuyên ngành sinh lí người và động vật.
2.      Nguồn 2: Hoặc tốt nghiệp khoa Nội nhi các trường Đại học Y:
+Bằng đại học loại khá trở lên.
+Tuổi: < 30 tuổi, có bằng Cử nhân, đang học Cao học/chuyên khoa1.
              < 35 tuổi, có bằng Thạc sĩ/chuyên khoa1.
              < 45 tuổi, có bằng Tiến sĩ/chuyên khoa2 nội nhi.
3.      Sức khỏe tốt, ngoại hình dễ coi, không có dị tật.
4.      Có khả năng sư phạm, thể hiện qua giao tiếp, giảng dạy trên lớp.
5.      Tin học cơ bản: Theo yêu cầu của trường
6.      Trình độ ngoại ngữ: Theo yêu cầu của trường
7.      Lưu ý: Nếu tốt nghiệp khoa Sinh (nguồn 1), sẽ thi giảng môn Dinh dưỡng trẻ em; Nếu tốt nghiệp khoa Nội nhi (nguồn 2), sẽ thi giảng môn Bệnh trẻ em.
8.      Hồ sơ: gửi về VP Khoa GDMN trước ngày 20 tháng 3 năm 2013

Trưởng khoa 

PGS.TS Lã Bắc Lý

    

(Source: k.gdmn )
Tin khác:
  
  
  
  
  

Tin khác:
  
  
  
  
  

  
Tin tức - Sự kiện
Khoa Giáo dục Mầm non - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email: