NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG MỚI

- Khoa kết hợp và phát huy hai thế mạnh bề dày truyền thống và trẻ hoá đội ngũ. Những cán bộ giàu kinh nghiệm của khoa nhanh chóng truyền thụ kiến thức và kinh nghịêm cho thế hệ sau. Thế hệ sau tranh thủ học hỏi những người đi trước, tự tin và gánh vác những nhiệm vụ cơ bản của khoa trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý. Đặc biệt, khoa chú ý phát huy thế mạnh của đội ngũ cán bộ trẻ (tốt nghiệp chuyên môn giỏi, ngoại ngữ tốt, thành thạo tin học, năng động, ham học hỏi, nhiệt tình ) trong mọi công việc, từ công tác chuyên môn đến các hoạt động đoàn thể, phong trào.
- Để hiện đại hóa nội dung và phương pháp dạy - học, để có thể hội nhập và phát triển, một trong những nhiệm vụ hàng đầu của khoa là phải kết hợp, cùng một lúc nâng cao trình độ về chuyên ngành với trình độ công nghệ thông tin và trình độ ngoại ngữ. Đây là nhiệm vụ chung của toàn khoa nhưng trước hết là nhiệm vụ lớn, trọng tâm của các cán bộ giảng dạy trẻ. Những cán bộ giảng dạy trẻ hiện nay và là tương lai sau này của Khoa GDMN phải là những người có trình độ cao về khoa học chuyên ngành, giỏi về ngoại ngữ, thành thạo trong việc vận dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
- Tiếp tục mở rộng mục tiêu đào tạo: Đào tạo giáo viên mầm non có trình độ đại học, Đào tạo các cử nhân khoa học Giáo dục Mầm non có thể làm công tác xã hội, phổ biến các kiến thức chăm sóc, nuôi d¬ỡng giáo dục trẻ tronggia đình.Đối với đào tạo sau đại học tiếp tục đổi mới, chỉnh sửa nội dung ch¬ơng trình đào tạo cao họccho thạc sĩ khoa học Giáo dục Mầm non không chỉ giỏi nghiên cứu khoaCụng đoàn khoa tớch cực tham gia cỏc hoạt động do nhà trường phỏt động, dành được những giải thưởng phong trào cổ vũ cho hoạt động đoàn thể của Khoa.
- Về nghiên cứu, Các lĩnh vực nghiên cứu trọng tâm của khoa trong giai đoạn tới:
• Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên mầm non, nâng cao chất lượng công tác thực hành, thực tập nhằm rèn luyện tay nghề cho sinh viên cũng như nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ trước tuổi đến trường.
• Thực trạng Giáo dục mầm non ở Việt Nam (thực tiễn chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non, thực tiễn đào tạo giáo viên mầm non) trong thời kỳ hội nhập
• Đổi mới mục tiêu đào tạo cử nhân Giáo dục mầm non trong thời kỳ hội nhập
• Đổi mới phương pháp giảng dạy Giáo dục mầm non trong thực tiễn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay.
• Tiếp tục phát triển và đa dạng hoá các loại hình đào tạo cử nhân Mầm non, để nhanh chóng nâng cao trình độ của đội ngũ giáo viên đáp ứng sự nghiệp phát triển GDMN.
• Tiếp tục đổi mới Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non.
• Nghiên cứu các phương pháp chăm sóc, giáo dục toàn diện, hiệu quả trẻ mầm non về các vấn đề phát triển thể chất, phát triển trí tuệ, phát triển ngôn ngữ, phát triển tiềm năng nghệ thuật…
• Nghiên cứu và ứng dụng các phương tiện hỗ trợ hiện đại (máy vi tính và các phần mềm thông minh) trong khoa học Giáo dục mầm non.
• Nghiên cứu các nội dung chuẩn bị cho trẻ đến trường phổ thông và rèn luyện cho trẻ các kỹ năng chuẩn bị vào lớp 1 (chuyển từ hoạt động vui chơi sang hoạt động học tập).
• Đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục nhằm nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ, tiến tới đào tạo tiến sĩ.

 

Tokyo Olympics live stream