CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ

1. Đào tạo cử nhân sư phạm mầm non: cung cấp nguồn giáo viên mầm non chất lượng cao cho ngành giáo dục toàn quốc. Đào tạo cử nhân sư phạm mầm non: Hệ chính quy, hệ liên thông, hệ vừa học vừa làm…


2. Đào tạo sau đại học, là Khoa đầu tiên đào tạo hệ Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành GDMN ở Việt Nam .


3. Tổ chức biên soạn và thẩm định các chương trình, giáo trình,đào tạo cử nhân, sau đại học GDMN trong cả nước.


4. Tổ chức nghiên cứu và hợp tác nghiên cứu các lĩnh vực thuộc khoa học GDMN.


5. Hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu, tư vấn, trao đổi chuyên gia GDMN…

Tokyo Olympics live stream